הסל שלי

המשקלים הינם משוערים ותיתכן סטייה במשקל. העלות היא לפי המשקל בפעול.